Süsteemi arendamise eelduseks on valmivat süsteemi kirjeldav  süsteeminõuete spetsifikatsioon.

Spetsifikatsiooni koostamise esimeses etapis analüüsime kliendi äriprotsesse, kaardistame kasutajarollid ja nende infovajadused. Seejärel kirjeldame süsteemi kasutusjuhtusid (use case) ning koostame andmemudeli.

Analüüsimise käigus intervjueerime kliendi esindajaid ning kooskõlastame valminud spetsifikatsiooni. Paralleelselt süsteemianalüüsiga valmivad kasutajaliideste prototüübid, mis samuti kooskõlastatakse kliendi esindajaga.

Valminud dokument annab vastuse küsimustele, nagu:

kui pikaks kujuneb arendusperiood?
kui palju süsteemi arendamine maksma läheb?