Iga infosüsteemi arendamine algab analüüsist. Analüüsi tulemusel valmiv dokument on aluseks edasistele tegevustele. Täpsemalt analüüsi kohta saab luged siit

Tööde jaotamine etappideks ja ajagraafik

Graafilised liidesed

Testimine

 

 

---------------------------------------------------------------

 

Arenduse esimeses etapis selgitame välja kliendi soovid ja infovajadused:

  • ootused kodulehe ja kasutajaliideste väljanägemise osas – elementide paigutus (wireframe), värvitoonid, menüüd, tekstitüübid, logo-tunnusgraafika
  • e-pood, broneerimissüsteem jms tüüpilised ärilahendused
  • tellija ja tema klientide äriprotsesse lihtsustavad erifunktsioonid – liidestus teiste andmebaaside ja infosüsteemidega, teavitused, süsteemi poolt regulaarselt käivitatavad funktsioonid, lisamoodulite (pluginate) valmistamine jne.

Seejärel koostame keerulisemate projektide puhul süsteemianalüüsi, mis kirjeldab rakenduse kasutajad, infovajadused, kasutusjuhud, andmemudeli, andmebaasi tabelid ja relatsioonid, liidesed.

Lihtsamate projektide puhul on projektdokumendi sisuks kliendilt kogutud info ja ülesandepüstitus, mida teostuse käigus järgime.

Enne programmeerimist valmistame ja kooskõlastame kliendiga graafilised liidesed.

Liideste kooskõlastamise järel seotakse need programmeerimise käigus infosüsteemi funktsioonidega, testitakse ja optimeeritakse ülesandepüstituses kirjeldatud funktsioonide toimimist.

 
Kui kasutajaliideste kujundus on kinnitatud, alustavad programmeerijad süsteemi realiseerimist. Arenduse viimases etapis seotakse valminud rakendus kujundusega, teostatakse süsteemi testimine tüüpandmetega ning veaparandus.