Pakume tugiteenust infosüsteemide haldamisel ja arendamisel. Tuge saavad nii meie poolt loodud kui ka juba olemasolevad süsteemid.

Tugiteenuse komponendid:

  • serveri haldus
  • jooksev arendus – paljude väiksemate arenduste tegemisel on oluline faktor aeg. Jooksva arenduse puhul me reageerime kohe ja registreerime tehtud tööd. Kuu lõpus koostatakse tehtud tööde eest arve koos aruandega.
  • konsultatsioonid
  • probleemide kiirlahendamine

Serveri haldus koosneb:

  • operatsioonisüsteemi taseme haldamine (tarkvara: Linux – Debian, Ubuntu)
  • rakenduskeskkonna haldamine (muu hulgas Apache, MySQL, PHP, Postfix, DNS, turvaline andmevahetus üle https)
  • teenuse ja teenuste pakkuva keskkonna komponentide monitooring (tarkvara: Zabbix; kasu: teenuse käideldavuse ajalugu ja automaatne häiretest teavitamine)
  • andmete varundamine (tarkvara: rsnapshot; kasu: andmete, seadistuste ja tarkvara varasematele ajahetkedele vastav seis)
  • liidestus partneri infosüsteemiga (VPN, X-tee)
  • logianalüüs (kasutusstatistika ja turvalisuse eesmärgil)